Agenda

Dit schooljaar ga je een aantal culturele activiteiten ondernemen die meetellen voor het vak CKV.
De culturele activiteiten verdeel je over de verschillende kunstdisciplines. Daarbij kan je denken aan het bezoeken van tentoonstellingen, collecties voor beeldende kunst, vormgeving, film, foto, video, multimedia kunst, concerten, dans, theater, filmvoorstellingen, architectuur, exposities.

De culturele activiteiten moeten van professionele kunstenaars zijn. Als je twijfelt aan de kwaliteit van een bepaalde activiteit overleg dan vooraf met je kunstmentor of je de activiteit mag gaan doen. Van deze culturele activiteiten maak je een persoonlijk verslag dat beoordeeld wordt met een kwalificatie onvoldoende, voldoende of goed. Binnen 2 weken nadat je de culturele activiteit hebt bezocht moet je het verslag met entreebewijs (toegangskaartje) bij je CKV docent inleveren. Bewaar alle verslagen altijd in je digitaal cultuurportfolio!

In het linkermenu vind je een aantal bekende Rotterdamse kunstinstellingen die je kan bezoeken.

Lees Meer

CJP

Op de CJP website zie je waar je allemaal kan profiteren van fikse kortingen met je eigen CJP Cultuurkaart. Bekijk snel de site voor meer info bij jou in de buurt.

Kunstbende

Een podium voor elke jongere die op wat voor manier dan ook het podium op wil. Via de link op de site kan je jezelf inschrijven om mee te doen aan Kunstbende!

Creatief Excellent

Veel leerlingen op het Emmauscollege beschikken over buitengewone talenten op het gebied van kunst en cultuur die ze tijdens hun schoolopleiding ontwikkelen.

Leerlingen in de 4e klassen die hun talenten op het gebied van ondermeer muziek, dans, toneel, musical, beeldende vorming, design inzetten mogen deze als schoolactiviteit voor het vak CKV gebruiken en laten meetellen.