Digitaal Lesmateriaal

Bij het vak CKV werken we met de lesmethode De Verbeelding.
Naast de informatie die je CKV-docent in de lessen behandeld, wordt er bij CKV veel gebruik gemaakt van het digitaal lesmateriaal in de vorm van prakische opdrachten, huiswerk en theorie dat in het werkboek aan bod. Maak je keuze in het linkermenu op deze pagina.

Klik op de thema's 1 t/m 4 voor o.m. extra informatie bij het hoofdstuk, uitleg bij praktische opdrachten en het antwoordmodel voor de vragen uit het werkboek. Verder vind je hier alle bijbehorende kijk- of luisterfragment om vragen in het werkboek te maken, onder Afbeeldingen, Video en Audio. Klik op één van de onderdelen om met het digitaal lesmateriaal aan de slag te gaan.

Veel plezier!

Lees Meer

Creatief Excellent

Veel leerlingen op het Emmauscollege beschikken over buitengewone talenten op het gebied van kunst en cultuur die zij tijdens hun schoolopleiding ontwikkelen.

Leerlingen in de 4e klassen die hun talenten op het gebied van ondermeer muziek, dans, toneel, musical, beeldende vorming, design inzetten mogen deze als schoolactiviteit voor het vak CKV gebruiken en laten meetellen.